Opintolainan takaus

 

Opintolainan valtiontakausta haetaan Kansaeläkelaitokselta. Opiskelija voi hakea opintolainaa omasta pankistaan ja valtio myöntää lainalle takauksen opintolainapäätöksen jälkeen.

Valtion takaama opintolaina on n. 3000€ vuodessa.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään opintorahaa saavalle eräin poikkeuksin. Voit saada lainatakauksen, vaikka et saa opintorahaa, jos asut vanhempasi luona ja olet 18–19-vuotias toisen asteen oppilai- toksessa opiskeleva tai jos asut itsenäisesti ja olet alle 17-vuotias (vanhempasi tulot vaikuttavat lainatakauk- sen myöntämiseen). Lainatakausta ei kuitenkaan myönnetä, jos Kela on lainan takaajana maksanut aiempia opintolainojasi, ellei takauksen myöntämiselle ole erityisiä syitä.

Opintolainoja myöntävät Suomessa toimivat pankit. Pankki tarkistaa Kelasta opintolainan valtiontakauksen tiedot lainan myöntämisen yhteydessä. Lainan korosta, takaisinmaksusta ja muista lainaehdoista sovit pankin kanssa. Lainan nostoerät on kerrottu opintotukipäätöksessäsi. Korot pääomitetaan (lisätään lainapääomaasi) niiden lukukausien aikana, joina saat opintotukea, ja tuen maksamisen päättymistä seuraava- na lukukautena.

Lisätietoa www.kela.fi sivuilta.